Ubezpieczenia od Utraty Dochodów

Ubezpieczenie kierowane głównie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którego głównym celem pozostaje zapewnienie wysokich, stałych miesięcznych przychodów w okresie czasowej niezdolności do wykonywania zawodu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Możliwe jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia  o bardzo wysokie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w przypadku całkowitej utraty zdolności do wykonywania danego zawodu czy zapewnić zwrot kosztów poniesionych na leczenie.

Zapytaj o ofertę