Ubezpieczenia OC Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Ubezpieczenie obowiązkowe kierowane do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz do świadczeniodawców nie będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą udzialających świadczeń opieki zdrowotnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych  za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Zapytaj o ofertę