Ubezpieczenia Należności Finansowych

Ubezpieczenie należności  finansowych kierowane jest do podmiotów gospodarczych w celu ubezpieczenia wymiany handlowej z kontrahentami. Głównym celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest uzyskanie odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieuregulowania płatności przez kontrahenta. Proste procedury likwidacji szkód umożliwiają szybką realizację odszkodowania zapobiegając jednocześnie stratom  oraz brakiem płynności finansowej.

Zapytaj o ofertę