Ubezpieczenia Kosztów Leczenia za Granicą

Ubezpieczenie kierowane do podmiotów gospodarczych jaki i osób fizycznych. Głównym celem ubezpieczenia jest zwrot kosztów leczenia poniesionych na leczenie podczas wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie może dodatkowo  obejmować ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagażu podróżnego, opóźnienia lotu, odpowiedzialności cywilnej i inne. 

Zapytaj o ofertę