Ubezpieczenia Flot Pojazdów

Ubezpieczenie flotowe pojazdów kierowane są głownie do podmiotów posiadających (użytkujących) i deklarujących do ubezpieczenia już kilka pojazdów. Główną zaletą tego rodzaju ubezpieczenia jest umowa generalna zawierana na rzecz wielu pojazdów, pozwalająca na rozproszenie ryzyka ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa poza standardowymi ubezpieczeniami OC, AC, NNW mogą także obejmować dodatkowo rozszerzone warunki assistance, w tym samochody zastępcze, ubezpieczenia ochrony prawnej, GAP.

Zapytaj o ofertę