Ubezpieczenia D&O

Ubezpieczenie kierowane do osób pełniących funkcje we władzach spółek, którego celem jest ochrona przed roszczeniami wnoszonymi przez osoby trzecie, np. organami nadzoru, klientami, lub przez samą spółkę. Ubezpieczenie umożliwia np. pokrycie kosztów związanych z ochroną prawną, kwotami wynikającymi z ugody, zasądzonego odszkodowania.

Zapytaj o ofertę