Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

Ubezpieczenia kierowane głównie do grup pracowników oraz innych grup formalnych np. stowarzyszeń, spółdzielni czy związków zawodowych. Głównym celem ubezpieczenia pozostaje zapewnienie szybkiego dostępu do placówek medycznych przez ubezpieczonych. Zakres ubezpieczenia objęte są m. in. konsultacje lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa, specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne, lekarskie wizyty domowe, zabiegi szpitalne.  

Zapytaj o ofertę