Grupowe Ubezpieczenia na Życie dla Kadry Zarządzającej

Ubezpieczenie kierowane głównie dla wyodrębnionej grupy pracowników którego głównym celem pozostaje ochrona życia oraz zdrowia ubezpieczonych. Cechą charakterystyczną tego typu ubezpieczeń jest możliwość  uzyskania bardzo wysokich sum ubezpieczenia.

Zapytaj o ofertę