Wartość rzeczywista

Nazywana także wartością zamortyzowaną. W razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy Wartość rzeczywista uwzględnia stopień faktycznego zużycia mienia. Na taką wartość ubezpiecza się najczęściej mienie o wyższym stopniu zużycia technicznego.