Wartość odtworzeniowa

Nazywana też wartością nową. W razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie, które pozwala na naprawę, odbudowę lub zastąpienie utraconego mienia tego samego lub podobnego rodzaju za zachowaniem dotychczasowych parametrów, wymiarów, konstrukcji.