Umowa Ubezpieczenia

Umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa ubezpieczenia uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, w zakresie ubezpieczeń morskich regulacje zawarte zostały w kodeksie morskim.