Ubezpieczenie

Urządzenie gospodarcze na podstawie którego za zapłatą określonej składki ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie ryzyko negatywnych, ekonomicznych skutków określonego zdarzenia.