Ubezpieczenie krótkoterminowe

Ubezpieczenie zawarte na okres krótszy od roku.