Ubezpieczenie Inwestycyjne

W najprostszej formie składa się z minimalnej ochrony na wypadek śmierci oraz znacznej części składki przeznaczonej na inwestycje.