Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Wśród można wymienić m. in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia transportowe, utraty zysków, ubezpieczenia techniczne.