Ubezpieczający

Osoba zawierająca z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia, zobowiązana do płacenia składki ubezpieczeniowej.