Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

Podmiot działający w formie spółki akcyjnej, którego przedmiotem działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi.