System ubezpieczenia na sumy zmienne

System ubezpieczenia stosowany najczęściej w przypadku mienia, którego wartość ulega znacznym wahaniom w okresie ubezpieczenia np. surowce, materiały, produkty, gotówka.