Slip brokerski

Dokument przygotowywany przez brokera ubezpieczeniowego kierowany do ubezpieczyciela w celu uzyskania oferty ubezpieczenia dla osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, która udzieliła brokerowi stosownego pełnomocnictwa. Dokument zawiera niezbędne dane które są niezbędne do przygotowania przez ubezpieczyciela oferty ubezpieczeniowej.