Składka ubezpieczeniowa

Świadczenie pieniężne na rzecz zakładu ubezpieczeń realizowana przez ubezpieczającego w zamian za ochronę ubezpieczeniową.