Składka Podstawowa (PPE)

Składka wpłacana na konto uczestnika pracowniczego programu emerytalnego w wybranej instytucji finansowej. Składka finansowana przez pracodawcę.