Składka Dodatkowa (PPE)

Składka wpłacana na konto uczestnika pracowniczego programu emerytalnego w wybranej instytucji finansowej. Jest finansowana przez uczestnika.