Retrocesja

Odstąpienie ryzyk przyjętych do reasekuracji innemu reasekuratorowi. Reasekurator odstępujący reasekurowane ryzyko zwany jest Retrocedentem, a przyjmujący ryzyko zwany jest Retrocesjonariuszem.