Reasekurator

Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji udzielający innemu zakładowi ubezpieczeń ochrony reasekuracyjnej.