Reasekuracja

Podział lub odstąpienie ryzyk pomiędzy zakładem ubezpieczeń a reasekuratorem. Reasekuracja jest umową na mocy której zakład ubezpieczeń (cedent) odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź pewnej grupy ryzyk, wraz z odpowiednią częścią składek reasekuratorowi. Ubezpieczyciel cedujący ryzyko najczęściej nadal pozostaje wyłącznym i bezpośrednio odpowiedzialnym wobec ubezpieczonych.