Pro Rata Temporis

System obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze od roku.