Prewencja

Planowa działalność zmierzająca do zapobiegania lub ograniczenia powstania zdarzenia losowego.