Prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia losowego

Metoda ustalania częstotliwości występowania określonych zdarzeń losowych Prawdopodobieństwo ustala się na podstawie obserwacji statystycznych