Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Forma zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Podstawą funkcjonowania PPE jest umowa zakładowa zawierana przez pracodawcę z reprezentacją pracowników oraz umowa z instytucją finansową.