Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją skupiającą zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. Zajmuje się także wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach sytemu zielonej karty.