Polska Izba Ubezpieczeń

Instytucja reprezentująca interesy zakładów ubezpieczeń. Członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń staje się każdy zakład ubezpieczeń z chwilą podjęcia działalności ubezpieczeniowej.