Podwójne ubezpieczenie

Sytuacja w której ten sam przedmiot ubezpieczenia, ubezpieczony jest w tym samym okresie, od tego samego ryzyka, przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy ubezpieczenia przewyższające jego wartość. W przypadku podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczycieli jest proporcjonalna do przyjętych sum ubezpieczenia, a wypłata świadczeń nie może być wyższa od wartości ubezpieczonego przedmiotu.