Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Działalność polegająca na wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia lub reasekuracji. Pośrednictwo ubezpieczeniowe wykonywane jest przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych.