Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za szkodę na osobie lub w mieniu, jaką na podstawie przepisów prawa cywilnego ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. W nomenklaturze ubezpieczeniowej funkcjonują dwa pojęcia odpowiedzialności cywilnej OC deliktowe i OC kontraktowe.