Oddział Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń

Każdy zakład ubezpieczeń z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będących członkami Unii (Norwegia i Islandia) może prowadzić działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski bezpośrednio lub poprzez otwarty w tym celu oddział w Polsce. W celu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej wymagane jest poinformowanie o takim zamiarze Komisję Nadzoru Finansów.