Nadzór Ubezpieczeniowy

Polega na ochronie interesów osób ubezpieczonych którego celem jest zapobieganie sytuacjom w których zakłady ubezpieczeniowe nie będą w stanie wypłacać ubezpieczonym należnych odszkodowań lub świadczeń.