Margines Wypłacalności

Określona przepisami prawa najniższa wartość środków własnych, jaką powinien posiadać zakład ubezpieczeń na danym etapie swojej działalności. Wielkość aktywów, jaką powinien dysponować ubezpieczyciel w celu zabezpieczenia się przed następstwami nieprzewidzianego spadku wpływów ze składek ubezpieczeniowych.