Likwidacja szkody

Zespół czynności wykonywanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe dla ustalenia przyczyny, rozmiaru szkód, odpowiedzialności za szkodę, oraz obliczenie wysokości odszkodowania.