Lekarz orzecznik

Ekspert ubezpieczyciela oceniający stany chorobowe lub oceniający uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej dla celów realizacji świadczenia, najczęściej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w ubezpieczeniach na życie.