Kumulacja ryzyk

Zbiór ubezpieczeń należących najczęściej do różnych ubezpieczających, które mogą tworzyć jedno wspólne ryzyko ubezpieczeniowe, np. odpowiedzialność cywilna w ubezpieczeniach komunikacyjnych.