Kumulacja świadczeń

W ubezpieczeniach osobowych – możliwość uzyskania kilku świadczeń ubezpieczeniowych w przypadku jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Np. nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego skutkuje wypłatą świadczenia z tytułu poniesionego trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu i świadczenia z tytułu przeprowadzonej operacji chirurgicznej.