Kulancja

Wypłata nienależnego świadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela. Jest formą świadczenia uznaniowego, wypłacanego w drodze wyjątku. Cechą charakterystycznego tego typu świadczenia jest wiedza ubezpieczyciela o braku obowiązku wypłaty danego świadczenia. Powodem realizacji tego typu świadczeń są najczęściej względy społeczne lub marketingowe.