Krajowy Zakład Ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.