Kompensacja

Jedna z funkcji zakładu ubezpieczeń polegająca na wyrównaniu skutków materialnych wywołanych przez zdarzenie losowe.