Koasekuracja

Technika mająca na celu rozproszenie ryzyka poprzez współubezpieczenie jednego ryzyka przez wielu ubezpieczycieli. Koasekuracja występuje w dwóch formach, jako koasekuracja zewnętrzna lub wewnętrzna. Koasekuracja zewnętrzna polega na tym że każdy z ubezpieczycieli ubezpiecza określoną część ryzyka i za nią bezpośrednio odpowiada przez ubezpieczonym. Koasekuracja wewnętrzna w której tylko jeden ubezpieczyciel odpowiada za całe ryzyko przed ubezpieczonym, a pozostali ubezpieczyciele odpowiadają wobec tego ubezpieczyciela.