Klauzule ubezpieczeniowe

Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, mogące ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.