Kapitał Gwarancyjny w Zakładzie Ubezpieczeń

Kapitał, który zakład ubezpieczeń jest zobowiązany posiadać w trakcie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jest uzależniony od wielkości i dynamiki zbieranych składek oraz wysokości minimalnego kapitału gwarancyjnego. Który jest ustalany w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów.