Kanały Dystrybucji Ubezpieczeń

Przewidziane przepisami prawa podstawowe sposoby dystrybucji polis ubezpieczeniowych obejmujące sprzedaż bezpośrednią przez zakłady ubezpieczeń, sprzedaż agencyjną oraz sprzedaż za pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.