Gwarancja ubezpieczeniowa

Jest to jednostronne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego, wobec podmiotu uprawnionego obowiązku.