Franszyza

Z góry określona wartość szkody, o którą ubezpieczyciel obniży odszkodowanie lub nie wypłaci odszkodowania. Stosowana w ubezpieczeniach działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.